Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Çiçek Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
1. Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü. Açan kır veya bahçe bitkisi
Örnek: Evin ufak çiçekler ve bitkilerle süslü bahçesine çıktım. R. H. Karay
2. Davranışları hafif, toplum kurallarına uymayan kimse.
3. Süblimleşme veya çiçeksime yoluyla elde edilen toz. İrinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalık.
4. Akut, enfeksiyöz bir hastalıktır. Her yaşta ve her cinsten kişiler bu hastalığa yakalanabilir. İki tipi vardır: Variola major ve variola minor.
5. Tohumla üreyen bitkilerde, tohumu veren çanak ve taç yaprak, erkek organ ve dişi organdan oluşan en uçtaki büyüme tomurcukları. 1. bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. şükûfe). 2. bitki, çiçek açan bitki. 3. bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme.

Çiçek Nedir

Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü.

Çiçeğin Yapısı

Gelişmiş bir çiçek dıştan içe doğru daireler teşkil edecek şekilde dizilmiş olup, şu kısımlardan meydana gelir:

Çiçek Örtüsü (Periant)

Çiçeğin en dış kısmını teşkil eder. Vazifesi iç kısımları muhafaza ve döllenmeyi sağlayan böcekleri çekmektir. Çiçek örtüsünü teşkil eden örtü yaprakları ya birbirine benzer, yani tek örtü halindedir veya örtü yaprakları birbirinden farklıdır ve çift örtü meydana gelir. Böylece çiçek örtüsü tek örtüden ibaretse perigon adını alır ve herbir yaprağına tepal denir. Çiçek örtüsü çift ise dıştaki örtüye çanak (kaliks), her bir çanak yaprağına da çanak yaprağı (sepal) adı verilir. Çanak yaprakları genel olarak yeşil renklidir. İç daireyi teşkil eden örtüye taç (korola) ve her bir taç yaprağına da taç yaprağı (petal) denilir. Taç yaprakları çeşitli renklerde olabilir. Çanak veya taç yaprakları ya serbest haldedir veyahut da kısmen veya tamamen birleşmişlerdir.

Çanak yapraklar (Sepal)

Çiçeğin yeşil veya kahverengi tonlarında olan küçük yapraklardır. Bu yapraklar, çiçek tomurcuk halindeyken onu dış etmenlerden korur.

Taç yapraklar (Petal)

Çiçeğin en gösterişli kısmıdır. Üreme organlarının dışında bulunur. Gösterişli yapısı ve renkleriyle birçok canlıyı cezbederek tozlaşmada önemli bir role sahiptir. Ayrıca hücresindeki golgi aygıtı adlı organel sayesinde güzel koku salgılar. İçindeki kromoplast organeli ise yeşil hariç diğer renkleri salgılar. Bu da tozlaşmada önemli rol oynar.
Monokotil bitkilerde çiçek örtüsü 'tepal' adı verilen bir kısımdan oluşur. Taç yapraklar gösterişli, güzel kokan ve renkli olduklarından böcekleri kendilerine çeker ve bu olay sonucunda arılar veya böcekler polen depo etmiş olurlar.

Erkek Organlar (Andrökeum)

Çiçek örtüsünden sonra erkek organ (Stamen)lardan müteşekkil bir veya birkaç daire gelir ki, bunların toplamına anrdrökeum denilir. Bir erkek organ (Stamen), ipçik (Filament) ve başçık (Anter) olmak üzere iki kısımdan ibarettir. Tipik bir anter ikişer lokulus (Çiçek tozu kesesi-Polen kesesi) ihtiva eden 2 tekadan müteşekkildir. İki tekayı birbirine ve aynı zamanda filamente bağlayan verimsiz doku konnektif adını alır. Çiçek tozu (Polen), çiçek kesesinde (Polen kesesi) çiçek tozu ana hücreleri tarafından meydana getirilir ve olgunlukta lokulusların açılması ile dışarı atılır.

Dişi Organlar (Ginekeum)

Çiçeğin en iç dairesini teşkil eden kısımdır. Kapalı tohumlu bitkilerde dişi organlar açık tohumlu bitkilerden daha iyi gelişmiş durumdadırlar. Kapalı tohumlularda, açık tohumlulardan farklı olarak tohum taslakları ovaryum (yumurtalık) adını alan bir muhafaza içinde gelişmiş olmasıdır. Dişi organlar pistil (dişi organ)lerden müteşekkildir. Bir pistil; ovaryum (yumurtalık), stilüs (boyuncuk) ve stigma (tepecik) olmak üzere başlıca üç kısma ayrılır.
 
Ginekeum dolayısıyle ovaryum çiçeğin diğer kısımlarından yukarıda, aşağıda yahut bunlarla aynı hizada olabilir. Buna göre üç ovaryum ve çiçek tipi ayırt edilir:
1. Ovaryum üst durumlu; çiçek hipogin,
2. Ovaryum orta durumlu; çiçek perigin,
3. Ovaryum alt durumlu; çiçek epigin.
 
Çiçekler ya münferit olarak bulunurlar veya birçok çiçeğin bir araya gelmesiyle hasıl olan ve çiçek durumu (infloresans) adını alan topluluklar teşkil ederler.
 
Münferit çiçekler ya yapraklı bir sürgünün uç kısmında, yani terminal olarak bulunabilirler. Lale, gelincik gibi. Veya koltuk sürgünü halinde yanda bir yaprakçığın koltuğunda bulunabilirler. Menekşede olduğu gibi.
 
Çiçek durumlarında ya ana eksen büyümesine devam ederek, üzerinden yan dallara hakim gelişme gösterir (kasemoz çiçek durumu). Salkım, başak, şemsiye çiçek durumları bunlara misal verilebilir. Yahut da ana eksen büyümesine son verdiği halde yan eksenler büyümeye devam ederek ana eksenin yerini alır (kimoz çiçek durumları). Orak, yelpaze, helezon çiçek durumları bunlara misal verilebilir.

Çiçek Sapı

Pedisel olarak da adlandırılan bu kısım, çiçeği taşır. Saplı çiçeklere 'pedisellat çiçek', sapsız çiçeklere de 'sessil çiçek' adı verilir.

Tozlaşma

Tozlaşma erkek üreme organında üretilen polenin dişi üreme organında olan yumurtaya ulaşmasıdır. Tozlaşma su, rüzgar ve böcekler yardımı ile olur.Çiçek Resimleri

 • 0
  Çiçek 3 yıl önce

  Çiçek

Çiçek Sunumları

Çiçek Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Çiçek Ek Bilgileri

 • 0
  2 yıl önce

  Çiçek Nedir?
  Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Çiçek
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)